top of page

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ СПІЛКИ

§ 2 Мета та завдання спілки

 

 1. Мета Спілки

 

  Спілка має виключно і безпосередньо благодійні цілі в розумінні розділу "податкові пільгові цілі" Податкового кодексу Німеччини (AO):

 

 • Сприяння німецько-українському співробітництву, розвитку та поглибленню міжнародних відносин на різних рівнях, включаючи культурний, суспільний, економічний та соціальний, з можливим залученням інших держав;

 

 • Просування та зміцнення принципів демократії, правової держави та фундаментальних прав людини відповідно до Європейської конвенції з прав людини. Сприяння інтернаціональному менталітету, толерантності у всіх областях культури та ідеї міжнародного взаєморозуміння (AO § 52, абзац 13);

 

 • Сприяння наданню допомоги переслідуваним за політичними, расовими або релігійними мотивами, біженцям, вигнанцям, переселенцям, пізнім переселенцям, жертвам війни, особам, які пережили війну, інвалідам війни та військовополоненим, цивільним інвалідам та особам з обмеженими можливостями, а також допомоги жертвам кримінальних злочинів; сприяння вшануванню пам'яті переслідуваних осіб, жертв війни та катастроф; сприяння службі розшуку зниклих безвісти в розумінні §52 абз.2 п.10 ЗУ, що поширюється тільки на осіб, які мають відношення до України.


 

 1. Завдання Спілки

 

Цілі статуту реалізуються, зокрема, за допомогою наступних видів діяльності:

 

 • Підтримка біженців, пов'язаних з Україною, в соціальних, економічних, культурних і правових питаннях, а також в питаннях інтеграції;

 

 • Сприяння співпраці та діалогу між представниками областей економіки, політики, культури, засобів масової інформації, науки, а також соціальної сфери в німецько-українському контексті та, за доцільності, в міжнародному контексті;

 

 • відповідна публіцистична діяльність;

 

 • Сприяння ініціативам та рухам, спрямованим на поглиблення демократії в Україні;

 

 • Сприяння міждержавному та міжлюдському взаєморозумінню, наприклад, через дослідницькі групи, конференції, семінари, робочі групи тощо.

 

 • Участь, організація та реалізація проектів, пов'язаних з українсько-німецьким співробітництвом, у тому числі в міжнародному контексті.

 

 • Підтримка співпраці з іншими відповідними асоціаціями та організаціями

 

 • Проведення консультацій в рамках діяльності асоціації

 

 • Збір коштів на благодійні цілі для українців у Німеччині та в Україні в розумінні §52 та 53 Податкового кодексу Німеччини (AO)

 

 • Придбання та передача коштів благодійним організаціям в Україні відповідно до §58.1 AO


 

§3 Неприбутковість

 

Спілка діє на безкорисливих засадах. Вона не прагне отримати прибуток і не переслідує в першу чергу власні економічні цілі.

Засоби Спілки можуть бути використані лише на цілі, передбачені її статутом.

Окрім того, жодна особа не може отримувати вигоди від видатків, які не відповідають меті Спілки, або від невідповідно високої винагороди.


 

§ 4 Використання засобів

 

Всі засоби Спілки можуть бути використані тільки для цілей, визначених цим Статутом. Членам Спілки не дозволяється отримувати пожертвування або частки від прибутку Спілки.

bottom of page